Pinnakatted, mis taluvad äärmuslikku koormust

Ladude betoonpõrandad

Ladude betoonpõrandad peavad olema tolmuvabad ja pidama vastu madalale kuni suurele koormusele, liiklusele, õlile või määrdeainele jne. Tikkurilal on mitu kaitsvat värvimissüsteemi, mis suurendavad betooni vastupidavust ja loovad ohutu töökeskkonna.

 Väikese mehaanilise koormusega ja vähetolmavate laopõrandate jaoks pakub Tikkurila järgmisi tooteid:

• Uretaanõli Ensi

• Immutuslakid: Temafloor 25 Clear, Fontedur FL Matt või Temafloor 400.

Kuni mõõduka mehaanilise koormusega betoonpõrandate katmiseks soovitame veepõhist epoksüüdvärvi Fontefloor EP 100 ja lahustivaba epoksüüdvärvi Temafloor 150, Temafloor P 300 või Temafloor PU.


Suure mehaanilise koormusega betoonpõrandaid võib katta selliste epoksüüd-tasandussegudega nagu Temafloor 3000 või Temafloor 4000. Välistingimustesse on parim lahendus Temafloor 6.

Tolmu siduvad põrandasüsteemid (BC1)

Süsteemikood SystemTable/Priming SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/TopLacquer

TC102

Temafloor 25 Clear

TC103

Temafloor 400

TC107

Ensi

Madala koormusega põrandasüsteemid (BC2)

Süsteemikood SystemTable/Priming SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/TopLacquer

TC111

Temafloor 150

TC211

Temafloor 150

Keskmise koormusega põrandasüsteemid (BC3)

Süsteemikood SystemTable/Priming SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/TopLacquer

TC122

Temafloor 400 Temafloor P300

TC171

Temafloor 400 Temafloor PU

TC221

Temafloor P300

TC271

Temafloor PU

Suure koormusega põrandasüsteemid (BC4)

Süsteemikood SystemTable/Priming SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/TopLacquer

TC231

Väga suure koormusega põrandasüsteemid (BC5)

Süsteemikood SystemTable/Priming SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/TopLacquer

TC141

Temafloor 400