Tuletõke metallpindadele

Teraskonstruktsioonide tulekindlus

Teraspindade värvimine tuletõkkevärvidega aeglustab terase kuumenemist ja annab täiendava aja, enne kui teras saavutab temperatuuri, mille juures see kaotab kandevõime. See annab lisaaega evakuatsiooniks ja tuletõrjele tule kontrolli alla saamiseks. Tuletõkkevärvid on sellised, mis paisuvad kuumuse mõjul, moodustades kaitsva, isoleeriva kihi.

Fontefire ST 60 on veepõhine ühekomponentne tuletõkkevärv teraskonstruktsioonidele sisetingimustes. Selle kaitsev toime põhineb tugeval paisumisel soojuse mõjul, moodustades isoleeriva vahukihi. Isegi õhuke värvikiht annab kaitse.

  • Sobib teraskonstruktsioonidele sisetingimustes (ETAG 018-2 tüüp Z2)
  • Konkurentsivõimeline kihipaksus
  • Sobib erineva suurusega "H"- ja "I"- profiiliga terastaladele ja -postidele tulepüsivusklassiga on kuni R60
  • For circular and rectangular/square hollow columns with a fire resistance classification of up to R90
  • For design temperatures within a range of 350⁰C to 750⁰C
  • Värvil on CE-märgitus (ETA 15/0442)
  • Väga madal LOÜ sisaldus (17 g/l)

Fire protection product for metal surfaces

Fontefire ST 60

Do you need an advice on selecting a system?

Contact our Technical Service >>