Kemikaalikindlad epüksüüd-värvisüsteemid mahutite sisepindadele

Hoiupaakide ja mahutite sisepinnad

Mahutite pinnakatete puhul peavad olema ühendatud erandlikud korrosioonitõrjeomadused tõhusa kemikaalikaitsega.

Mahutite sisepindade kaitsmiseks kasutatakse tavaliselt kahekomponentseid epoksüüdtooteid. Tikkurila tootevalik hõlmab uudseid 100% lahustivabasid epoksüüdvärve, mis on äärmiselt hea keemilise vastupidavusega õlidele, bensiinile, reaktiivkütusele ja petrooleumile ning sellistele süsivesinikele nagu diislikütus ja kütteõli, mootori- ja käigukastiõlid.

Mahuti sisepindade pinnakattesüsteemi valikule peab eelnema koormustingimuste põhjalik uuring. Mahutis hoitavate kemikaalide tugevus ja temperatuur on värvikelme vastupidavuse seisukohast kriitilise tähtsusega. Nii näiteks vajavad gaasi ja naftasaaduste mahutite sisepinnad katet, mis peaks vastu ümbritseva keskkonna tugevale keemilisele ja soojuskoormusele.

Mahuti pinnakatte ja mahutis hoitava toote ühilduvuse tagamise kohta saate teavet meie tehniliselt personalilt.

Värvisüsteemid kütusemahutite sisepindadele

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TE34

Temaline EPL 100 250 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE34

Temaline EPL 100 300 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE81

Temaline TL 500 C5-M
H
- Sa2½

Värvimissüsteemid lahustimahutite sisepindadele

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TX10

Temasil 90 70 Immersion in Solvents
-
- Sa2½
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - Kahekomponentne kõrge kuivainesisaldusega, modifitseeritud toonitav epoksüüdvärv parandustöödeks nõudlikele pindadele.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - Kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv.
Temaline TL Temaline TL - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate.
Temasil 90 Temasil 90 - Kahekomponentne tsinkpulbervärv, mille sideaineks on etüülsilikaat.