Modernsed kõrge kuivainesisaldusega pinnakatted erinevatesse tingimustesse

Teraskonstruktsioonid välistingimustes

Tikkurila pakuvb suures valikus tööstuslikke värve ja pinnakatteid ehituses kasutatavate teraskonstruktsioonide jaoks, sealhulgas materjale ja süsteeme, mis vastavad standardile ISO 12944 - ülemaailmsele korrosioonitõrjestandardile. Selle standardi 5. osas määratletakse kaitsevärvkattesüsteemid erinevate korrodeerivate keskkondade jaoks: C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standard määrab ka vastupidavuse klassid, mis avaldavad esimesele suuremale hooldusprotseduurile allpool kirjeldatud mõju:

• kõrge vastupidavus (H) > arvutuslik kasutusaeg 15 aastat;
• keskmine vastupidavus (M) arvutuslik kasutusaeg 5–15 aastat;
• madal vastupidavus (L) < arvutuslik="" kasutusaeg="">

Tikkurila värvimissüsteemid vastavad ka Norra NORSOKi standarditele. Kaitsevärvimissüsteeme käsitleva NORSOKi standardi aluseks olevad nõuded on teadaolevalt turul ühed rangeimad. NORSOKi testid tehakse standardi ISO 20340 kohaselt.

Tikkurila värvi- ja pinnakattesüsteemid uute ja juba kasutuses olnud teraspindade jaoks on välja töötatud tingimustel, et sobida mõõduka kuni raske koormusega pindadele.


Uute teraskonstruktsioonide värvimissüsteemid

Kui otsite lahendusi tsink- ja alumiiniumpindade jaoks, siis vaadake veebilehte värvimissüsteemide otsing

Värvimissüsteemid korrosiooniklass C3 jaoks

Korrosiooniklass C 3: keskmine atmosfäärikorrosiooni klass.
Välispinnad: linna ja tööstuslik välisatmosfäär, vääveldioksiidi mõõdukas saastatus. Madala soolsusega rannikupiirkonnad.
Sisepinnad: suure niiskuse ja vähese õhusaastusega tootmisruumid, näiteks toiduainetööstus, pesumajad, õlletehased, meiereid.

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
M
A2.06 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP54

Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
H
A3.09 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Värvimissüsteemid korrosiooniklass C4 jaoks

Korrosiooniklass C 4: kõrge atmosfäärikorrosiooni klass.
Välispinnad: tööstuspiirkonnad ja keskmise soolsusega rannikupiirkonnad.
Sisepinnad: keemiatehased, ujulad, rannikul asuvad laeva- ja paaditöökojad.

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

Värvimissüsteemid korrosiooniklassi C5-I jaoks

Korrosiooniklass C5-I: väga kõrge (tööstuslik) atmosfäärikorrosiooni klass.
Välispinnad: tööstuspiirkonnad kõrge niiskustaseme ja söövitava atmosfääriga.
Sisepinnad: hooned või alad peaaegu püsiva kondensatsiooniga ja kõrge saatetasemega.

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Värvimissüsteemid korrosiooniklass C5-M jaoks

Korrosiooniklass C5-M: väga kõrge (mereline) atmosfäärikorrosiooni klass.
Välispinnad: ranniku- ja avamerepiirkonnad kõrge soolsustasemega.
Sisepinnad: hooned ja alad peaaegu püsiva kondensatsiooniga ja kõrge saastetasemega.

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TE80

Temacoat Primer 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Värvimissüsteemid veealustele objektidele 

Im1 veealused objektid magevees
Im2 veealused objektid meres või soolases vees
Im3 mullas paiknevad objektid

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

Värvimissüsteemid hooldusvärvimiseks

Süsteemikood Värvimissüsteem Kuiva värvikihi paksus DFT Korrosiooniklass / Vastupidavus ISO vm standardid Eeltöötlus

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2