Ehitustoodete kohustuslik CE-vastavusmärgis

CE-vastavusmärgis on kohustuslik kõigile ehitustoodetele, mille kohta on pärast Euroopa Komisjoni kehtestatud registreerimiskuupäeva vastu võetud harmoneeritud tootestandard. CE-vastavusmärgis sisaldab toote CE-märgist ja sellega seotud toimivusdeklaratsiooni.

CE-vastavusmärgis kehtib alljärgnevate Tikkurila turustatavate ja müüdavate tootesarjade kohta: sisekrohvid, kipsplaatide vuukimise materjalid, dekoratiivsed klaaskiud-seinakatted, väliskrohvid, betoonkonstruktsioonide kaitseks ja remondiks ettenähtud tooted ja süsteemid, krohvimört ja põrandate tasandussegud.

Tikkurila toodete kohta kehtivad CE-vastavusmärgised on toodud meie veebilehel ja toimivusdeklaratsioonid avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks kas trükitud või digitaalse versioonina.

CE-vastavusmärgis võimaldab toodete vaba liikumist Euroopa turul. Kui tootja kinnitab tootele CE-vastavusmärgise, siis kinnitab ta, et toode vastab kõigile EL-i õigusnormidele, mis käsitlevad tervishoidu, ohutust ning keskkonna- ja tarbijakaitset.

Fontedur FL Matt Fontedur FL Matt - Kahekomponentne veepõhine polüuretaanlakk.
Fontefire ST 60 Fontefire ST 60 - Veepõhine ühekomponentne tuletõkkevärv. Kuumuses paisuv, eristavat vahukihti tekitav ühekomponentne veepõhine tuletõkkevärv.
Fontefloor EP 100 Fontefloor EP 100 - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdvärv.
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdlakk.
Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - Kahekomponentne kõrge kuivainesisaldusega, modifitseeritud toonitav epoksüüdvärv parandustöödeks nõudlikele pindadele.
Temacoat GPL Temacoat GPL - Kahekomponentne amiinaduktkõvendiga epoksüüdpinnavärv.
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - Kahekomponentne modifitseeritud epoksüüdvärv.
Temadur 90 Temadur 90 - Kahekomponentne, läikiv akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
Temafloor 150 Temafloor 150 - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv.
Temafloor 200 Primer Temafloor 200 Primer - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
Temafloor 210 Clear Temafloor 210 Clear - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
Temafloor 25 Clear Temafloor 25 Clear - Õhuniiskuse toimel kuivav ühekomponentne polüuretaanlakk.
Temafloor 400 Temafloor 400 - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
Temafloor P300 Temafloor P300 - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate.
Temafloor PU Temafloor PU - Elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - Kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv.
Temaline TL Temaline TL - Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate.