Diccoplast Primer reduces the amount of topcoat resulting in lower production costs.

Diccoplast Primer - universaalne kruntvärv

  Diccoplast Primer

  Diccoplast Primer

  Rohkem informatsiooni brošüüris

  Diccoplast Primer

  This product is mostly used for:

  Tootekirjeldus

  Tootekirjeldus Kahekomponentne katalüütkruntvärv.
  Omadused ja kasutuskohad • Kiiresti kuivav ning heade täite- ja lihvimisomadustega. • Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1-standardile ning formaldehüüdisisaldus on alla 0,124 mg/m³ õhus. • Sobib mööblile, ustele jmt puit- ja puuitkiudpindadele.
  Kuivaine sisaldus 53±2%

  Tootekirjeldus ja kemikaali ohutuskaart
  Tootekirjeldus
  Kemikaali ohutuskaart

  SystemTable/WoodSystemsTableHeading

  Süsteemikood SystemTable/Stain SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/ThirdCoat

  WC20

  Diccoplast Primer Diccoplast Primer Diccoplast 30

  WC23

  Diccoplast Primer

  WC24

  Diccoplast Primer Diccoplast Primer