Ehitusmaterjalide emissiooniklass M1

Sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale, näiteks värve, klassifitseeritakse nende emissioonitaseme alusel. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate – Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) klassifitseerib ehitusmaterjalid kolme rühma.

Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. M2-klassi materjalidest eraldub ühendeid mõõdukalt ja M3-klassi kuuluvaid materjale ei ole kas kontrollitud või nad ei vasta emissioonikoguste rangetele nõuetele.

M1-klassi annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information Foundation) materjalidele, mis on edukalt läbinud laborikatsed. Materjalide puhul kontrollitakse orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete sisaldust. Tipp-professionaalide töörühm hindab ka toote lõhnaemissiooni. Kõik katsed tehakse nelja nädala jooksul pärast toote turuletoomist.

  • Tootekirjeldus
Akvi Primer MP Akvi Primer MP - Suurepärase katvusega veepõhine akrülaatkruntvärv. Akvi_Primer_MP_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvi Top DS 25 Akvi Top DS 25 - Ühekomponentne veepõhine akrülaatpinnavärv värvilistele tasapindadele. Akvi_Top_DS_25_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD 25 Akvilac FD 25 - Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk. Akvilac_FD_25_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD-J 10 Akvilac FD-J 10 - Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk. Akvilac_FD-J_10_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD-J 25 Akvilac FD-J 25 - Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk. Akvilac_FD-J_25_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac TIX 25 Akvilac TIX 25 - Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk. Akvilac_TIX_25_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac WF 10 Akvilac WF 10 - Veepõhine ühekomponentne lakk. Tootega Fontefire WF Clear koos kasutamisel vastab klassifikatsioonile B-s1, d0. Akvilac_WF_10_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Akviwax Satin Akviwax Satin - Naturaalset vaha sisaldav kaitseaine puitpindadele niisketes sisetingimustes. Akviwax_Satin_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Fontedur FL Matt Fontedur FL Matt - Kahekomponentne veepõhine polüuretaanlakk. Fontedur_FL_Matt_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP 100 Fontefloor EP 100 - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdvärv. Fontefloor_EP_100_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdlakk. Fontefloor_EP_Clear_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer - Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv. Fontefloor_EP_Primer_ET_PDS_Tikkurila.pdf
Pinja Flex Combi 25 Pinja Flex Combi 25 - Ühekomponentne veepõhine polüakrülaatpinnavärv. Pinja_Flex_Combi_25_ET_PDS_Tikkurila.pdf