Pinja Flex Primer - erikrunt akendele ja välisustele

  Pinja Flex Primer

  Pinja Flex Primer

  Rohkem informatsiooni brošüüris

  Pinja Flex Combi paints provide outstanding gloss and color retention in even the toughest of climates. They comply with the EN 927-5 standard for liquid water permeability.

  View the brochure >>

  Peamised kasutuskohad:

  Tootekirjeldus

  Tootekirjeldus Veepõhine akrülaatkruntvärv.
  Omadused ja kasutuskohad • Kiiresti kuivav ja elastne värv puitpindadele välistingimustes. • Sobib aknaraamide ja välisuste kruntimiseks.
  Kuivaine sisaldus u 35%

  Tootekirjeldus ja kemikaali ohutuskaart
  Tootekirjeldus
  Kemikaali ohutuskaart

  SystemTable/WoodSystemsTableHeading

  Süsteemikood SystemTable/Stain SystemTable/FirstCoat SystemTable/SecondCoat SystemTable/ThirdCoat

  WW17

  Pinja Wood Stain Pinja Flex Primer